Kompaniýanyň tertibi

Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd.

Ol amatly transportda we ajaýyp yşyklandyryş şäherinde - Zhongşan şäheriniň Guzhen şäherinde ýerleşýär.

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

Kompaniýa 20000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 800T gidrawliki baglanyşyk 14 metr egirme maşyn, 300T gidrawlik egiriji maşyn, iki sany ýeňil polýus önümçilik liniýasy, 3000W optiki süýümli lazer plastinka turba kesýän maşyn, 6000W süýümli lazer kesýän maşyn, köp CNC egiriji maşyn, gyrkyjy maşyn, pyçak maşyn we togalanýan maşyn.

Meýdany
Kesiji maşyn (W)

Kompaniýanyň önümleri

Bizde hünärli, garaşsyz önümçilik kuwwaty we köçe çyrasy, beýik polýus çyrasy, peýza light çyrasy, şäher heýkeltaraşlygy, medeni aýratynlaşdyrylan yşyk, ýulan çyrasy, akylly çyra, bag çyrasy, gazon çyrasy, beýik aýlag çyrasy, LED modul we başgalar bar we dürli lampalar we çyralar, ýagtylyk çeşmesi we beýleki elektrik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.

Üstünlik we ruh

eksport

Şahadatnama

Birnäçe ýyllap dowam eden tagallalarymyzdan soň, “Şertnama üns beriň we wada beriň” kärhanasy, “AAA” derejeli karz kärhanasy hökmünde baha berdik we ISO9001: 2008 halkara hil ulgamy kepilnamasy, ISO 14001 daşky gurşaw ulgamy kepilnamasy, GB / T28001- 2001-nji ýylda saglyk we howpsuzlyk dolandyryş ulgamy şahadatnamasy, “CE” “ROHS” “UL” eksport üçin şahadatnama.

Nyşana

Nyşana

Ylmy hil dolandyryş ulgamyny kämilleşdirdik we satuwdan soň ajaýyp hyzmat etdik, Guangdong Pro-da yşyklandyryş senagatynyň söwda belligi kärhanasyna öwrüldik.Biz hakykatçy we amaly.Biz hyzmatdaş bolmaly.Ilki bilen tehnologiýany talap edýäris.Biz hiç haçan ýüz öwürmeýäris.

Geljekde

Mingjian Lighting, Taýmsyň bize beren taryhy mümkinçiligine laýyk ýaşap biler, açylmagyny, hyzmatdaşlygyny we ýeňiş gazanmagyny goldaýar, hyzmatdaşlygy we innowasiýany durmuşa geçirmek üçin hyzmatdaş hyzmatdaşlar we pudak elitalary bilen işleşýär. Gowy we sagdyn bolmak üçin senagat gymmatyny giňeldiň. senagat ekosistemasy.

Akylly yşyklandyryş we şäher ähmiýetli medeni özboluşly landşaft heýkeltaraşlygyny ösdüriň, paýhasly şähere, asuda şäher, ulag ulgamy, maglumat soragy, akylly syýahatçylyk we beýleki ugurlarda ýokary netijeli akylly işlemek we çalt innowasiýa gazanmak üçin kömek ediň.

Mingjian akylly yşyklandyryş önümleri aragatnaşyk ulgamy bilen sinhronlaşdyryldy, ulanyjynyň tutuş ýaşaýyş sahnasynyň durmuş tejribesini gurşap alýar, adamlara ýokary hilli akylly önümlerden, sagdyn durmuşdan we interaktiw tejribeden lezzet almaga kömek edýär.