MINGJIAN Yşyklandyryşdan giriş

Zhongshan Mingjian Lighting, Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisine gatnaşar (Stend: 5.2-C02)

28-nji Guan Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi 2023-nji ýylyň 9-12-nji iýuny aralygynda Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy sergi zalynda geçiriler. Sergi yşyklandyryş pudagynyň geljekki meýilnamasyny görkezmek üçin direg hökmünde "ýagtylyk" düşünjesini alar.Şol bir wagtyň özünde, sergi aragatnaşyk we gepleşikler arkaly geljekdäki yşyklandyryşy amala aşyrmak üçin dürli toparlarda çäreleri başlar.Bazary dikeltmegiň täze mümkinçilikleri we yşyklandyryş pudagynyň oňyn jogaby, şeýle hem yşyklandyryş pudagynyň aragatnaşyk we ösüş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin täze tapgyrda sergi sebitleriň 22 pawilýonynda geçiriljek derejede giňeldiler. 3300-den gowrak sergä gatnaşýan Hytaýyň import we eksport ýarmarkasy sergi zalynyň A, B we D.

"Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd", açyk yşyklandyryş hünärmeni, Hytaýyň yşyklandyryş paýtagty - Zhongshan şäheriniň Guzhen şäherinde ýerleşýär.Mingjian bu gezek sergä birnäçe täze önüm alar, geliň bilelikde sabyrsyzlyk bilen garaşalyň.Newhli täze we köne dostlarymyza gelmäge hoş geldiňiz.Biz taýýar we garaşýarys.

Geljek geldi, ilki ýöräris.

çakylyk

Iş wagty: Iýun-02-2023