Akylly çyralar

 • Akylly ýagtylyk polýus MJ23210

  Akylly ýagtylyk polýus MJ23210

  Çyra korpusynyň esasy hasasy, ulanyjylara funksiýalary giňeltmek üçin amatly bolan gollanma trubkasyny ýasamak, birleşdirmek we birleşdirmek işini kabul edýär.

  Çyra korpusy polat gurluşy, ýokary güýji, poslama garşylygy, uzak ömri.

  Lightokary ýagtylyk netijeliligi, özboluşly ikinji derejeli optiki dizaýn bilen bilelikde has giň meýdany yşyklandyryp biler, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ýene-de ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Önümiň ýagtylyk çeşmesi integrasiýasy, has ýönekeý we amatly hyzmat.

  Suw geçirmeýän synp: IP65

 • Akylly polýus MJ23204

  Akylly polýus MJ23204

  Çyra korpusynyň esasy hasasy, ulanyjylara funksiýalary giňeltmek üçin amatly bolan gollanma trubkasyny ýasamak, birleşdirmek we birleşdirmek işini kabul edýär.

  Çyra korpusy polat gurluşy, ýokary güýji, poslama garşylygy, uzak ömri.

  Lightokary ýagtylyk netijeliligi, özboluşly ikinji derejeli optiki dizaýn bilen bilelikde has giň meýdany yşyklandyryp biler, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ýene-de ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Önümiň ýagtylyk çeşmesi integrasiýasy, has ýönekeý we amatly hyzmat.

  Suw geçirmeýän synp: IP65

 • Akylly ýagtylyk polýus MJ23203

  Akylly ýagtylyk polýus MJ23203

  Çyra korpusynyň esasy hasasy, ulanyjylara funksiýalary giňeltmek üçin amatly bolan gollanma trubkasyny ýasamak, birleşdirmek we birleşdirmek işini kabul edýär.

  Çyra korpusy polat gurluşy, ýokary güýji, poslama garşylygy, uzak ömri.

  Lightokary ýagtylyk netijeliligi, özboluşly ikinji derejeli optiki dizaýn bilen bilelikde has giň meýdany yşyklandyryp biler, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ýene-de ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Önümiň ýagtylyk çeşmesi integrasiýasy, has ýönekeý we amatly hyzmat.

  Suw geçirmeýän synp: IP65

 • Akylly ýagtylyk polýus MJ23202

  Akylly ýagtylyk polýus MJ23202

  Çyra korpusynyň esasy hasasy, ulanyjylara funksiýalary giňeltmek üçin amatly bolan gollanma trubkasyny ýasamak, birleşdirmek we birleşdirmek işini kabul edýär.

  Çyra korpusy polat gurluşy, ýokary güýji, poslama garşylygy, uzak ömri.

  Lightokary ýagtylyk netijeliligi, özboluşly ikinji derejeli optiki dizaýn bilen bilelikde has giň meýdany yşyklandyryp biler, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ýene-de ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Önümiň ýagtylyk çeşmesi integrasiýasy, has ýönekeý we amatly hyzmat.

  Suw geçirmeýän synp: IP65

 • Akylly polýus MJ23201

  Akylly polýus MJ23201

  Çyra korpusynyň esasy hasasy, ulanyjylara funksiýalary giňeltmek üçin amatly bolan gollanma trubkasyny ýasamak, birleşdirmek we birleşdirmek işini kabul edýär.

  Çyra korpusy polat gurluşy, ýokary güýji, poslama garşylygy, uzak ömri.

  Lightokary ýagtylyk netijeliligi, özboluşly ikinji derejeli optiki dizaýn bilen bilelikde has giň meýdany yşyklandyryp biler, energiýa tygşytlamak maksadyna ýetmek üçin ýene-de ýagtylygyň netijeliligini ýokarlandyryp biler.

  Önümiň ýagtylyk çeşmesi integrasiýasy, has ýönekeý we amatly hyzmat.

  Suw geçirmeýän synp: IP65

 • MJ-LD-9-1601 8-12m LED lampasy bilen köp funksiýaly Smart Street Light polýus

  MJ-LD-9-1601 8-12m LED lampasy bilen köp funksiýaly Smart Street Light polýus

  Akylly yşyk adaty yşyklandyryş däl, akylly enjam, akylly yşyk polýusyndan başga-da, el bilen dolandyrylýan akylly dolandyryş enjamlary, hasaplaýyş güýji we akylly birikme mümkinçilikleri bolan akylly ýagtylyk dolandyryş enjamlary bar, funksiýalar giňelip biler. Coreadro akylly çyralar üçin funksiýalar dolandyryş, yşyklandyryş effektleri, döretmek, paýlaşmak, ýagtylyk we aýdym-saz birleşmesi, saglygy we bagty ýokarlandyrmak üçin ýagtylykdyr.
  Köp goşa akylly köçe çyrasy ýönekeý we jomart, iň esasy tegelek polýus we inedördül polýus bilen esasy beden. Akylly çyra polýusynyň işlemegi üçin dürli ýollarda we daş-töwereklerde ulanylýar .Siz dizaýn amatly gurnamak we sökmek üçin. Modul dizaýny her bir aksessuarlary dürli yşyk polýuslary bilen gabat getirmäge mümkinçilik berýär. Bag çyralary ýaly, köçe çyralaryna ýol baýdaklary, bonsaý, zibil bankalary, signal çyralary, oturgyçlar, bildiriş tagtalary we elektron gözler ýüklenip bilner.

 • MJ-LD-9-1801 8-12m pleönekeý we moda köp funksiýaly akylly köçe çyrasy

  MJ-LD-9-1801 8-12m pleönekeý we moda köp funksiýaly akylly köçe çyrasy

  Akylly yşyk adaty yşyklandyryş däl, akylly enjam, akylly yşyk polýusyndan başga-da, el bilen dolandyrylýan akylly dolandyryş enjamlary, hasaplaýyş güýji we akylly birikme mümkinçilikleri bolan akylly ýagtylyk dolandyryş enjamlary bar, funksiýalar giňelip biler. Coreadro akylly çyralar üçin funksiýalar dolandyryş, yşyklandyryş effektleri, döretmek, paýlaşmak, ýagtylyk we aýdym-saz birleşmesi, saglygy we bagty ýokarlandyrmak üçin ýagtylykdyr.
  Köp goşa akylly köçe çyrasy ýönekeý we moda bolup, esasy göwre hökmünde iň esasy kwadrat polýus.“LED” modully goşa goltuk ýa-da ýeke golly ýaýly saýlama bolup biler.Akylly çyra polýusynyň işlemegi üçin dürli ýollarda we dürli garnituralar bilen ulanylýar .Modul dizaýny her bir aksessuarlary dürli ýagtylyk polýuslary bilen sazlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bag çyralary, köçe çyralary ýol baýdaklary, bonsaý, zibil bilen ýüklenip bilner. bankalar, signal çyralary, oturgyçlar, bildiriş tagtalary we elektron gözler.