domeniňizi gözläň

Bizde professional, garaşsyz önümçilik kuwwaty we köçe çyrasy, ýulan çyrasy, akylly çyra, bag çyrasy, gazon çyrasy, beýik aýlag çyrasy, LED modul we beýlekiler bar we dürli lampalar we çyralar, ýagtylyk çeşmesi we beýleki elektrik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan ..

dünýägaraýşymyz

Geljekde “Mingjian Lighting” “The Times” -iň bize beren taryhy pursatyna laýyk ýaşap biler

Iň gowy satyjylar

Gowy we sagdyn senagat ekosistemasyny emele getirmek üçin senagat gymmatyny giňeltmek.

has giňişleýin gör

Biz hakda

Biz hyzmatdaş bolmaly.Ilki bilen tehnologiýany talap edýäris.Biz hiç haçan ýüz öwürmeýäris.

“Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd.” amatly transportda we ajaýyp yşyklandyryş şäherinde - Zhongshan şäheriniň Guzhen şäherinde ýerleşýär.Kompaniýa 20000 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 800T gidrawliki baglanyşyk 14 metr egirme maşyn, 300T gidrawlik egiriji maşyn, iki sany ýeňil polýus önümçilik liniýasy, 3000W optiki süýümli lazer plastinka turba kesýän maşyn, 6000W süýümli lazer kesýän maşyn, köp CNC egiriji maşyn, gyrkyjy maşyn, pyçak maşyn we togalanýan maşyn.Bizde hünärli, garaşsyz önümçilik kuwwaty we köçe çyrasy, beýik polýus çyrasy, peýza light çyrasy, şäher heýkeltaraşlygy, medeni aýratynlaşdyrylan yşyk, ýulan çyrasy, akylly çyra, bag çyrasy, gazon çyrasy, beýik aýlag çyrasy, LED modul we başgalar bar we dürli lampalar we çyralar, ýagtylyk çeşmesi we beýleki elektrik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan.

Köpräk oka