LED bag çyrasy

 • “Led Garden Light” MJ23085

  “Led Garden Light” MJ23085

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty lampa gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • “Led Garden Light” MJ23086

  “Led Garden Light” MJ23086

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty lampa gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • “Led Garden Light” MJ23087

  “Led Garden Light” MJ23087

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty lampa gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • “Led Garden Light” MJ23088

  “Led Garden Light” MJ23088

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty lampa gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • “Led Garden Light” MJ23084

  “Led Garden Light” MJ23084

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty lampa gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • MJ-19021 Effokary netijelilik maýatnik UFO High Bay Luminaire

  MJ-19021 Effokary netijelilik maýatnik UFO High Bay Luminaire

  Bitewi çip düzülişi, has täsirli ýagtylyk täsiri.Technicalhli gurşawy çözmek üçin döredilen we gurlan tehniki, güýçli we çeýe ýokary aýlawly yşyklandyryş gurallary.

 • MJ-19022A / B 100-200W yşyklandyryjy bilen ýokary hilli bag we meýdan ýagtylygy

  MJ-19022A / B 100-200W yşyklandyryjy bilen ýokary hilli bag we meýdan ýagtylygy

  Täzeçillik, ýokary öndürijilikli, dowamly köçe we meýdança yşyklandyryş maşgalasy.Çeýe ýalpyldawuk gözegçilikli optiki wariantlary, ýokary netijeliligi, daşky gurşawy berk goramagy we näzik özüne çekiji profili hödürleýän geljekki subutnama çözgütleri.

 • MJLED-G1801 Ykdysady taýdan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  MJLED-G1801 Ykdysady taýdan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  LED bag post ýokarky armatura açyk yşyklandyryşyň bir görnüşidir.Yşyklandyryjy hökmünde täze LED ýarymgeçirijini ulanýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.Adatça 30 inedördül metrden az meýdany ýagtylandyrýan açyk yşyklandyryşa degişlidir.Lightagtylyk ýumşak we ýagty.Dürli polýuslar üçin amatly çyra.Göni tegelek polat polýus, has polat polýus we ýörite şekilli alýumin polýus we ş.m.Bu, biziň häzirki satuwymyz.

 • MJLED-G1907 Qualityokary hilli gyzgyn satylýan bag post ýokarky armatura

  MJLED-G1907 Qualityokary hilli gyzgyn satylýan bag post ýokarky armatura

  Bu täze “LED” bag çyrasy, aýna difusser bilen ýokary hilli örtükli alýumin öndürýär.LED modul çeşmesiniň täze görnüşi dürli ýagtylyk effektlerini yzyna alýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.
  Köçe çyrasy ýaly dürli stil polýuslary bilen jübütläp bolýar.Dürli ýygnamak shemalary siziň talaplaryňyza doly laýyk bolup biler.Bu meşhur we gyzgyn satylýan Döwrebap bag çyrasy.

 • MJ-19019 Hotol üçin owadan LED bilen nusgawy köçe yşyk enjamy

  MJ-19019 Hotol üçin owadan LED bilen nusgawy köçe yşyk enjamy

  Bezegli LED yşyk gurallary açyk yşyklandyryşyň bir görnüşidir.Yşyklandyryjy hökmünde täze LED moduly ulanýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.Adatça 60 -120 inedördül metr töweregi yşyklandyrýan açyk yşyklandyryşa degişlidir.Dürli polýuslar üçin amatly çyra. Göni tegelek polat polýus, has polat polýus we bezeg alýumin polýusy we ş.m.Bu biziň gyzgyn satuwymyz we iň meşhur nusgawy köçe çyrasy.

 • MJLED-R2020 Gyzgyn satylýan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  MJLED-R2020 Gyzgyn satylýan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  Yşyklandyryjy hökmünde täze LED ýarymgeçirijini ulanýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.“LED” bag çyrasy köpugurlylyk, estetika, abadanlaşdyryş we daşky gurşawy bezemek aýratynlyklaryna eýe bolany üçin, oňa landşaft LED bag çyralary hem diýilýär.

 • MJLED-R2020F Gyzgyn satylýan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  MJLED-R2020F Gyzgyn satylýan häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

  Yşyklandyryjy hökmünde täze LED ýarymgeçirijini ulanýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.“LED” bag çyrasy köpugurlylyk, estetika, abadanlaşdyryş we daşky gurşawy bezemek aýratynlyklaryna eýe bolany üçin, oňa landşaft LED bag çyralary hem diýilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2