Yşyklandyryş enjamlary

 • LED köçe çyra modeli MJ23099

  LED köçe çyra modeli MJ23099

  · Garrylyga garşy hemişelik poslama garşylyk, ýokary temperaturanyň ýagtylygy 95% -e çenli.

  · ADC12 örtükli guýma integral galyplaýyş prosesi, diňe önümleriň ajaýyp görnüşine ýetmek üçin däl,

  Şol bir wagtyň özünde önümi şahsylaşdyrmak gazanylýar.

  · Dürli ýollaryň optiki zerurlyklaryny, dürli yşyklandyryş sahnalaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýagtylyk paýlanyşy.

 • LED köçe çyrasy MJ23107

  LED köçe çyrasy MJ23107

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23106

  LED köçe çyrasy MJ23106

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23055

  LED köçe çyrasy MJ23055

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23054

  LED köçe çyrasy MJ23054

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23053

  LED köçe çyrasy MJ23053

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23052

  LED köçe çyrasy MJ23052

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23051

  LED köçe çyrasy MJ23051

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Salamglýumen tehniki hyzmaty.IP66 açyk howada ulanmak üçin suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • “Led Garden Light” MJ23088

  “Led Garden Light” MJ23088

  Dokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;
  Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;
  Lýumeniň ýokary derejesi.Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;
  Zeýkeşiň ýokary netijeliligi we has çaltlygy;
  Uv subutnamasy Optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;
  Sürüji gutusyny gural az açmak, hyzmat etmek aňsat;
  Adaty çyra gol interfeýsi;
  Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • Led Court Light MJ23301

  Led Court Light MJ23301

  Önüm fin dizaýnyny kabul edýär we ýeňil.Eplenen integral ganatlary ulanyp ýylylyk ýaýramagy.Finiň arassa alýumin 95% ýa-da ondanam ýokary bolup, ýylylygyň ýaýramagy çalt we ajaýyp.
  Producthli önümiň ýeke-täk moduly ýalpyldawuk örtük, basgançak dizaýny bilen gelýär, şonuň üçin bir galybyň iň ýokary aýlanmagy ýagtylygy bökdemez, her sebiti göni ýagtylandyrar.Her bir galyndy çyzygy elektrik gutusy, ýapraklardan has täsirli gün goragy.Önümiň ähli stendini 270 derejeden ýokary öwrüp bolýar.Singleeke modul jemi 60 derejeden ýokary we aşak düzedilip bilner.Gurluş dizaýny täze, elektrik üpjünçiligi hemmesi gorag we şemalladyşdyr.Önüm 3030 gabat gelýän we tygşytly dizaýn shemasyny kabul edýär.Linza UL çydamly ýokary aç-açan kompýuter materiallaryndan ýasalýar.Gurak, çygly, çygly gurşaw üçin amatly suw geçirmeýän IP67.Optiki funksiýa goşmaça 6V 3030 lampa monjuklary, modul üçin jemi 616PCS 3030 ýa-da 118 5050 linzalar uniwersaldyr.
  Elektrik üpjünçiligi: Sosen Meanwell Philips islege bagly.

 • Led Court Light MJ23302

  Led Court Light MJ23302

  Önüm fin dizaýnyny kabul edýär we ýeňil.Eplenen integral ganatlary ulanyp ýylylyk ýaýramagy.Finiň arassa alýumin 95% ýa-da ondanam ýokary bolup, ýylylygyň ýaýramagy çalt we ajaýyp.Producthli önümiň ýeke-täk moduly ýalpyldawuk örtük, basgançak dizaýny bilen gelýär, şonuň üçin bir galybyň iň ýokary aýlanmagy ýagtylygy bökdemez, her sebiti göni ýagtylandyrar.Her bir galyndy çyzygy elektrik gutusy, ýapraklardan has täsirli gün goragy.Önümiň ähli stendini 270 derejeden ýokary öwrüp bolýar.
  Singleeke modul jemi 60 derejeden ýokary we aşak düzedilip bilner.Gurluş dizaýny täze, elektrik üpjünçiligi hemmesi gorag we şemalladyşdyr.Önüm 3030 gabat gelýän we tygşytly dizaýn shemasyny kabul edýär.Linza UL çydamly ýokary aç-açan kompýuter materiallaryndan ýasalýar.Gurak, çygly, çygly gurşaw üçin amatly suw geçirmeýän IP67.Optiki funksiýa goşmaça 6V 3030 lampa monjuklary, modul üçin jemi 616PCS 3030 ýa-da 118 5050 linzalar uniwersaldyr.
  Elektrik üpjünçiligi: Sosen Meanwell Philips islege bagly.

 • Led Court Light MJ23303

  Led Court Light MJ23303

  Housingaşaýyş jaýy we ýyladyş üçin ýokary arassalyk alýumin materiallary
  Fin stilindäki gyzdyryjy enjam üçin ýylylyk dolandyryş dizaýny
  270 ° aýlanmak üçin sazlanylýan yşyklandyryş ugry, 5 ° basgançak
  Çyra derejesinde aňsat ýygnamak üçin müşderi ugrukdyryş dizaýny
  Gowy inwentar dolandyryşy üçin oňat görünýän senagat dizaýny we modul düşünjesi
  Klassiki 3V 5050 ýa-da 3V 3535 LED paket, dünýäde patent töwekgelçiligi ýok
  Obýektiw üçin anti-UV kompýuter materiallary, dünýäde patent töwekgelçiligi ýok
  Açyk sürüjileriň köp marka elýeterliligi: Philips, OSRAM, Meanwell, Sosen, MOSO Driver

12345Indiki>>> Sahypa 1/5