MJ-19011 Täze stil, häzirki zaman bag posty, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

Gysga düşündiriş:

Yşyklandyryjy hökmünde täze LED ýarymgeçirijini ulanýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.
Ajaýyp ýylylyk radiasiýasy, optiki we elektrik ukyby.
4.0-5.0mm super ak berk aýna bilen diffuzer
Alýumin zynjyryny elektrik örtügi we poslama garşy bejermek bilen ölüň
“Lumonaire” 100-150W-den elýeterli
60 mm turba üçin aşaky içki diametri.
Adamlaşdyrylan dizaýn düşünjesi, gurmak we goldamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt kody MJ19011
Kuwwat 100W / 120W / 150W
CCT 3000K-6500K
Inagtylyk Takmynan 120lm / W
IK 08
IP derejesi 65
Giriş naprýa .eniýesi AC90V-305V
CRI > 70
Önümiň ululygy Dia500mm * H640mm
Turbany düzeltmek 60mm
Durmuş wagty > 50000H

Haryt maglumatlary

3-Haryt-jikme-jiklikler
3-1-Önüm-jikme-jiklikler

Önümiň ululygy

4-Ölçeg-maglumat

Haryt amaly

● Şäher ýollary

● Awtoulag duralgasy, köpçülikleýin ýollar

● Tigir ýollary

● Senagat sebiti ýollary

● Beýleki ýol ýollary

Zawodyň suraty

s

Kompaniýanyň tertibi

Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd. ýokary hilli açyk yşyklandyryjy köçe lampalaryny we in engineeringenerçilik goldaw desgalaryny öndürmekde we satmakda ýöriteleşen hünärmen öndüriji.Esasy önümçilik: akylly köçe çyrasy, 0non adaty medeni adaty landşaft çyrasy, Magnoliýa çyrasy, heýkeltaraş eskiz, ýörite görnüşli çekiş çyrasy sütüni, LED köçe çyrasy we köçe çyrasy, gün köçe çyrasy, ulag signal çyrasy, köçe belgisi, beýik polýus lampa we ş.m. hünärmen dizaýnerleri, uly göwrümli lazer kesiji enjamlary we iki lampa polýusynyň önümçilik liniýalary bar.

q2
q1
s3

Sorag-jogap

1. Bahalaryňyz nähili?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

2. Iň az sargyt mukdary barmy?

MOQ talap edilmeýär, nusga barlagy berilýär.

3. Sargyt nädip dowam etmeli?

Ilki bilen, talaplaryňyz ýa-da programma maglumatlaryňyz barada bize habar beriň.
Ikinjiden, şoňa görä sitata berýäris.
Üçünjiden, müşderiler goýumy tassyklaýarlar we töleýärler
Ahyrynda önümçilik tertipleşdirildi.

4. Ortaça gurşun wagty näçe?

Mysal üçin, gurşun wagty takmynan 10 iş güni.Köpçülikleýin önümçilik üçin goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-30 gün soň.

5.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyz, Western Union edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, gowşurylmazdan ozal 70% galyndy.


  • Öňki:
  • Indiki: