Biz bilen habarlaşyň

Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd.

Salgysy

No. 64 Günbatar kenar demirgazyk ýoly, Haizhou Guzhen, Zhongshan, Hytaý

Telefon

+ 86-13560692323

+ 86-13822770575

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň