Gün köçesiniň çyrasy

 • Led Solar Street Light MJ23108

  Led Solar Street Light MJ23108

  1. Günüň köçesiniň çyrasy.
  2. Meşhur marka 3030/5050 SMD LED çipi
  3. Yşyklandyryş dolandyryşy + radar datçigi + wagt dolandyryşy
  4. bulutly we ýagyşly günlerde ýokary hilli monokristally kremniý gün paneli, pes ýagtylyk öndürijiligi, ýokary öwrüliş netijeliligi hem zarýad alyp bolýar.

  5.Göçürilen gün energiýasyna zarýad beriji dolandyryjylar.

  6. Alýumin korpusyny guýuň.

 • Led Solar Street Light MJ23001

  Led Solar Street Light MJ23001

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23002

  Led Solar Street Light MJ23002

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23003

  Led Solar Street Light MJ23003

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23004

  Led Solar Street Light MJ23004

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.

 • Led Solar Street Light MJ23005

  Led Solar Street Light MJ23005

  Demir guýulýan lampa korpusy, integral, galyň plastinka poslama garşy, has uzak ömri;
  Poslama çydamly uly poslamaýan polat nurbatlary, çydamly we possyz ulanmak;
  Mat ýagtylygyny, has ýeňil fiziki manysyny, has ýokary derejesini saýlaň;
  Iki gezek altyn monjuk çyrasy, has ýagty we has çydamly;
  Monokristally kremniniň fotoelektrik panellerini ulanmak, has gowy energiýa öwrülişi, has gowy zarýad beriş netijeliligi;
  Efficiencyokary öndürijilikli gün zarýady, sim ýok;
  Daşarda ulanmak üçin IP65 suw subutnamasy.