MINGJIAN Yşyklandyryşdan giriş

Zhongshan Mingjian yşyklandyryşgatnaşarGuzhen halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (Stend: A-F02, 2023/10 / 22-26)

29-njy Hytaý Guzhen halkara yşyklandyryş ýarmarkasy Zhongshan şäher halk hökümeti, Hytaý yşyklandyryş elektrik enjamlary birleşigi, Zhongshan City Guzhen Town People Government, Zhongshan Guzhen Light Expo Co., LTD tarapyndan hemaýatkärlik edilýär."Hytaýyň yşyklandyryjy paýtagty" Guzen şäherine esaslanýan bu konferensiýa, ýyllyk satuwy 100 milliard ýuandan gowrak bolan töweregindäki üç şäheri we on bir şäheri öz içine alýar."Guzheniň yşyklandyrylyşy dünýäni ýagtylandyrsyn" mowzugy we "senagaty kämilleşdirmäge, akylly önümçilige, dizaýna we serhetaşa simbioza mümkinçilik berýän sanly" ugry bilen konferensiýa "sergi dükany baglanyşygy" innowasiýa sergi we satuw usulyny kabul edýär."Esasy ýeri has professional, has ýokary derejeli kiçi meýdança" platformasy we umumy nagyş döretmek üçin.Esasy ýeri, Dengdu şäher konwensiýa we sergi merkezi, beýleki yşyklandyryş meýdançalary bilen birleşip, 1,5 million inedördül metrden gowrak ägirt uly sergi masştabyny emele getirdi, 3500-den gowrak ýokary hilli kärhana bilelikde peýda boldy.

Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd dürli polýuslary we yşyklandyryjylary öz içine alýan açyk yşyklandyryş öndürijisidir we biz Guzhen şäherinde ýerleşýäris, ýarmarkadan soň zawodymyza baryp görmek amatly.Friendshli dostlarymyza gelmäge hoş geldiňiz.Biz taýýar.

mingjian yşyklandyryşdan çakylyk

Iş wagty: 16-2023-nji oktýabr