Gün bagynyň çyrasy

 • Led Garden Light MJ23099

  Led Garden Light MJ23099

  Iki gün we peýdaly ulgamlar bilen işlenip düzülen lampa korpusy, ýokary optiki öndürijilik we birmeňzeş ýagtylyk paýlanyşy bilen aýazly ultra açyk lampa çyrasyndan ýasalýar;Energiýany ep-esli tygşytlamak bilen oňat atmosfera dörediň.
  Luminaires netijeliligi, estetikany we wizua rahatlygyny birleşdirýär.Üznüksiz nepisligi we ýokary öndürijilikli ýagtylygy bilen bu lampa şäher merkezlerini, meýdançalary, welosiped zolaklaryny, ýaşaýyş köçelerini, köp sanly ýerleri yşyklandyrmak üçin özboluşlydyr.

 • MJLED-SGL2207 Bir gün bagy çyrasynda uly göwher

  MJLED-SGL2207 Bir gün bagy çyrasynda uly göwher

  Göwher gün howly çyrasynyň dizaýny, göwheriň şöhlelendiriji täsiri bilen ylham alýar.Açyk göwher çyralaryny çykarýan, poslama garşy kompýuter çyrasynyň ýörite göwher şekilli ýokary lýumen LED çipi.

 • MJLED-SGL2216-1 Tegelek hromosfera ýarym aý hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  MJLED-SGL2216-1 Tegelek hromosfera ýarym aý hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny ýarym aý ýyldyzly düýşde ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen utgaşdyrylan ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneliniň lampa saýlamasy. Lightagtylyk garaňky ýolda garaňky aý şöhlesine meňzeýärdi.

 • MJLED-SGL2209 Uçýan No2 Hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  MJLED-SGL2209 Uçýan No2 Hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  Täze stil çyrasy kosmosdaky ýerüsti kosmiki gämilerden ylham almak üçin ýörite döredildi.Brightokary ýagtylyk çipleri, poslama garşy aç-açan kompýuter örtügi bilen birleşdirilip, açyk we birmeňzeş yşyklary açyp, ýörite şekil düzgünlerine laýyklykda düzülendir.

 • MJLED-SGL2213 Bir gün bagy çyrasynda ertir şöhraty

  MJLED-SGL2213 Bir gün bagy çyrasynda ertir şöhraty

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny, ertiriň ajaýyp şöhratyndan ylham alýar.UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzory bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy.

 • MJLED-SGL2216 Kwadrat hromosfera ýarym aý hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  MJLED-SGL2216 Kwadrat hromosfera ýarym aý hemmesi bir gün bagy çyrasynda

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny ýarym aý ýyldyzly düýşde ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen utgaşdyrylan ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneliniň lampa saýlamasy. Lightagtylyk garaňky ýolda garaňky aý şöhlesine meňzeýärdi.we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen birleşdirilen. Daşky gurşawa düýşli yşyklandyryş getirýär.

 • MJLED-SGL2219 Bir gün bagynyň çyrasynda sekiz taraplaýyn uly tegelek

  MJLED-SGL2219 Bir gün bagynyň çyrasynda sekiz taraplaýyn uly tegelek

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny ýönekeý uly diskden ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy. Softumşak we hatda yşyklar berýär.

 • MJLED-SGL2212 Bir gün bagy çyrasyndaky guş

  MJLED-SGL2212 Bir gün bagy çyrasyndaky guş

  Gün howly çyrasynyň dizaýny ak we asylly guşdan ylham alýar.Çyra, asylly duruş bilen ýolda duran akja ýaly, tizlikli polýus bilen gabat gelmek üçin döredilen gara we ak çyzyklary ulanýar.Çyrada ýokary goragly LED çip we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri ulanylýar.

 • MJLED-SGL2214 Täze Rublk kubik, bir gün bagy çyrasynda

  MJLED-SGL2214 Täze Rublk kubik, bir gün bagy çyrasynda

  Gün bagynyň çyrasynyň dizaýny, dönük Rubikiň kubundan ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen utgaşdyrylan ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy. Daşky gurşawa düýşli yşyklandyryş getirýär.

 • MJLED-SGL2220 Bir uly gün çyrasyndaky super uly disk

  MJLED-SGL2220 Bir uly gün çyrasyndaky super uly disk

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny ýönekeý uly diskden ylham alýar.UV we ýokary ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzeri bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy. Softumşak we hatda yşyklar berýär.

 • MJLED-SGL2218 Bir gün bagynyň çyrasynda dört / alty taraply uly tegelek

  MJLED-SGL2218 Bir gün bagynyň çyrasynda dört / alty taraply uly tegelek

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny lotosdan ylham alýar.UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzory bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy.

 • MJLED-SGL2217 Lotus hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  MJLED-SGL2217 Lotus hemmesi Gün bagynyň çyrasynda

  Gün bagy çyrasynyň dizaýny lotosdan ylham alýar.UV we gowy ýagtylyk geçiriji kompýuter diffuzory bilen birleşdirilen ýokary lýumen LED çipi we ýokary hilli polikristally kremniý fotoelektrik paneli lampa saýlamagy.

12Indiki>>> Sahypa 1/2