MJLED-G1901 Cityokary hilli bag bagy, şäher üçin owadan LED bilen iň ýokary armatura

Gysga düşündiriş:

Bu täze LED bag çyrasy, hrustal aýna difusser bilen ýokary hilli örtükli alýumin öndürýär.COB / LED çeşmesiniň täze görnüşi dürli ýagtylyk effektlerini yzyna alýar.Energiýany tygşytlaýan we ýokary netijelilik aýratynlyklaryna eýedir.
Diwar çyrasy ýaly ýönekeý goltuk, gysga polýus gazon çyrasy we uzyn polýus bilen köçe çyrasy bilen jübütlenip bilner.Dürli ýygnamak shemalary siziň talaplaryňyza doly laýyk bolup biler.Bu meşhur we gyzgyn satylýan Döwrebap bag çyrasy.
Ajaýyp ýylylyk radiasiýasy, optiki we elektrik ukyby.
3.0 mm arassa kristal aýna bilen diffuzer
Alýumin korpusyny tok örtügi we poslama garşy bejermek bilen ölüň
“Lumonaire” 10W-30W-den elýeterli
60 mm turba üçin aşaky içki diametri.
Adamlaşdyrylan dizaýn düşünjesi, gurmak we goldamak aňsat


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt kody MJLED-G1901A MJLED-G1901B MJLED-G1901C MJLED-G1901D
kuwwat 10W 20W 30W 40W
CCT 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K 3000K-6500K
Inagtylyk Takmynan 120lm / W Takmynan 120lm / W Takmynan 120lm / W Takmynan 120lm / W
IK 08      
IP derejesi 66 66 66 66
Giriş naprýa .eniýesi AC90V-305V AC90V-305V AC90V-305V AC90V-305V
CRI > 70 > 70 > 70 > 70
Önümiň ululygy Dia172mm * H403mm Dia172mm * H403mm Dia172mm * H403mm Dia172mm * H403mm
Turbany düzeltmek 60mm 60mm 60mm 60mm
Durmuş wagty 50000H 50000H 50000H 50000H
Material Die-Al + Kristal aýna Die-Al + Kristal aýna Die-Al + Kristal aýna Die-Al + Kristal aýna

Haryt maglumatlary

3-Haryt-jikme-jiklikler
3-1-Önüm-jikme-jiklikler

Önümiň ululygy

q1

Haryt amaly

● Villa

● Syýahatçylyk ýerleri

● Jaý

● Beýleki açyk ýerler

Zawodyň suraty

q1

Kompaniýanyň tertibi

"Zhongshan Mingjian Lighting Co., Ltd.", Zhongshan şäheriniň ajaýyp yşyklandyryş şäheri-Guzhen şäherinde ýerleşýär.Önümçilik ussahanasy 800 metrlik gidrawlik baglanyşyk bilen 14 metr egirme maşyn bilen enjamlaşdyryldy.300T gidrawliki egirme maşyn. Iki ýeňil polýus önümçilik liniýasy we çyra gurnama liniýasy. Onda hünärmen dizaýnerler we uly inersenerler bar, ýöriteleşdirilen önümlere müşderiniň çeken suratyny kabul edip bileris. ylmy hil dolandyryş ulgamy we satuwdan soň ajaýyp hyzmat.

q2
3-nji sorag
q4

Sorag-jogap

1.Biziň markaňyz näme?

Biziň markamyz Mingjian diýilýär.
Açyk yşyklandyryşyň ähli görnüşlerini öndürmekde ýöriteleşdik.

2. Takyk bahalary nädip alyp bilerin?

Jikme-jiklik talaplaryny bize iberiň, bazar faktorlarynyň bahasyna baglylykda hasaplarys.

3.Men nusga sargyt edip bilerinmi?

Hawa, hilini barlamak we barlamak üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

4. Gurşun wagty näme?

Mysal üçin, sargyt üçin 10 iş güni, 20-30 iş güni gerek.

5. Töleg şertleriňiz nähili?

Adatça T / T kabul edýäris.Yzygiderli sargytlar üçin 30% goýum, 70% balans iberilmezden ozal.


  • Öňki:
  • Indiki: