LED köçe çyrasy

 • LED köçe çyra modeli MJ23099

  LED köçe çyra modeli MJ23099

  · Garrylyga garşy hemişelik poslama garşylyk, ýokary temperaturanyň ýagtylygy 95% -e çenli.

  · ADC12 örtükli guýma integral galyplaýyş prosesi, diňe önümleriň ajaýyp görnüşine ýetmek üçin däl,

  Şol bir wagtyň özünde önümi şahsylaşdyrmak gazanylýar.

  · Dürli ýollaryň optiki zerurlyklaryny, dürli yşyklandyryş sahnalaryny kanagatlandyrmak üçin dürli ýagtylyk paýlanyşy.

 • LED köçe çyrasy MJ23107

  LED köçe çyrasy MJ23107

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23106

  LED köçe çyrasy MJ23106

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23055

  LED köçe çyrasy MJ23055

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23054

  LED köçe çyrasy MJ23054

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23053

  LED köçe çyrasy MJ23053

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23052

  LED köçe çyrasy MJ23052

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Has ýokary lýumen hyzmat ediş derejesi. Daşarda ulanmak üçin IP66 suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • LED köçe çyrasy MJ23051

  LED köçe çyrasy MJ23051

  1. highokary dykyzlykly örtükli alýumin, üýtgeşik gurluş, berk, poslama garşylyk;

  2. Içerki we daşarky bölekleriň arasynda gowy dolandyrylýan temperaturanyň ýokarlanmagy Hatda ýylylyk paýlanyşy;

  3. Salamglýumen tehniki hyzmaty.IP66 açyk howada ulanmak üçin suw geçirmeýän;

  4. Has ýokary zeýkeş netijeliligi we has çalt;

  5.Uv-çydamly optiki obýektiw takyk ýol yşyklandyryş paýlamalary;

  6.Golsyz tehniki hyzmat Elektrik üpjünçiligini çalyşmak aňsat;

  7. Poslamaýan polat nurbatlar ýykylmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.

 • MJLED-2023A / B 100W-240W Täze patentli alýuminiý LED köçe yşyk armatura

  MJLED-2023A / B 100W-240W Täze patentli alýuminiý LED köçe yşyk armatura

  Önüm aýratynlyklarynyň gurluşy ösen FEA tehnologiýasy bilen optimallaşdyrylýar.Uzak ömrüňe ýetmek, iň oňat çykdajy.1. görnüşi tertipleşdirmek, ýele garşy 2. ADC-12 Poslama garşy gowy öndürijilikli plastmassa sepilen alýuminiý materialdan ýasalan korpus;3. Ajaýyp gurluş suw geçirmeýän dizaýn, IP66 çenli gorag derejesi;4. lightagtylygy dolandyrmagy we beýleki akylly dolandyryşlary ýeňilleşdirmek üçin ýagtylyk gözegçiligi gurlup bilner;5. Göçürilýän tutawaç bilen gurnama burçy sazlanyp bilner ...
 • MJ-19010 100-150W yşyklandyryjy bilen tygşytly gyzgyn satylýan köçe ýagtylygy

  MJ-19010 100-150W yşyklandyryjy bilen tygşytly gyzgyn satylýan köçe ýagtylygy

  1.LED çip: PHILIPS çipini ulanmak, ýokary netijelilik we uzak ömri> 50000 sagat.
  2.Draýwer: “Meanwell” ýa-da “Inventronics” ýa-da “Philips” sürüjisini ulanmak, IP66 bahalandyrylan, öndürijiligi gowulaşan ýokary hilli.Kuwwatlylygy ≥ 0.95.
  Reňk temperaturasy: LED köçe çyrasy, 3000, 4000, 5000, 5700 we 6500 Kelvin reňkleriniň temperaturasyny üpjün edýär, binanyň daşky görnüşini gowulaşdyrmakda ajaýyp.
  3.Optika: Optiki komponentler IP66 gorag standartlaryna ýetýär.LED optiki ulgam, ýagtylygyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak üçin maksat meýdanyna ýagtylygy ulaldýar.
  4.Goşulma: Ajaýyp görnüşli Fishbone radiatoryny ulanmak.Alýumin zynjyry elektrostatiki taýdan sepilýär, poliester tozy örtügi bilen sepilýär, poslama garşy primer bilen bejerilýär we 180 ° C peçde bejerilýär.
  5.Kabel: Howpsuz we netijeli güýç girizmek üçin silikon kauçuk kabeli ulanmak.Kabel bezinde nurbatlar bilen berkidilen.
  6. Kepillik: tutuş lampa üçin 3-5 ýyl kepillik.Korpusy aýyrmaga synanyşmaň, sebäbi bu möhüri bozar we ähli kepillikleri ýatyrar.
  7. Hiliň gözegçiligi: Uzak möhletli işlemegi üpjün etmek üçin ýokary we pes temperatura synagy, suw geçirmeýän synag, şok synagy, garrylyk synagy, dartyş synagy, duz sepmek synagy ýaly berk synaglar geçirilýär.

 • MJ-19009A / B / C / D 60-200W LED bilen ýokary hilli köçe yşyk armatura

  MJ-19009A / B / C / D 60-200W LED bilen ýokary hilli köçe yşyk armatura

  1. Umumy dizaýn roman, daşky görnüşi boýunça nepis, sahy we owadan;
  2. Alýumin materiallary, plastmassa sepilen, poslama garşy gowy öndürijiligi bilen örtülen;
  3. Ajaýyp gurluş suw geçirmeýän dizaýn, IP66 çenli gorag derejesi;
  4. lightagtylygy dolandyrmagy we beýleki akylly dolandyryşlary ýeňilleşdirmek üçin ýagtylyk gözegçiligi gurlup bilner;
  5. Çyra boşlugynyň ýörite dizaýny ýer tygşytlaýar we maddy çykdajylary azaldýar;
  6. Göçürilýän tutawaç bilen gurnama burçuny 0-90 ° -dan sazlap bolýar;çyra jaýyny el bilen açyp bolýar we tehniki hyzmat etmek üçin amatly bolan tok awtomatiki kesiler;
  7. LUMILEDS SMD3030 ýa-da SMD5050 ýagtylyk çeşmesini we ýokary öndürijilikli hemişelik tok hereketlendirijisini ulanyp, umumy öndürijilik durnukly, ýokary ýagtylyk netijeliligi, pes ýagtylyk we uzak ömri.

 • MJ-19005A / B / C / D / E 60-350W yşyklandyryjy bilen gyzgyn satylýan köçe yşyk armatura

  MJ-19005A / B / C / D / E 60-350W yşyklandyryjy bilen gyzgyn satylýan köçe yşyk armatura

  1.LED çip: PHILIPS çipini ulanmak, ýokary netijelilik we uzak ömri> 50000 sagat.
  2.Draýwer: “Meanwell” ýa-da “Inventronics” ýa-da “Philips” sürüjisini ulanmak, IP66 bahalandyrylan, öndürijiligi gowulaşan ýokary hilli.Kuwwatlylygy ≥ 0.95.
  Reňk temperaturasy: LED köçe çyrasy, 3000, 4000, 5000, 5700 we 6500 Kelvin reňkleriniň temperaturasyny üpjün edýär, binanyň daşky görnüşini gowulaşdyrmakda ajaýyp.
  3.Optika: Optiki komponentler IP66 gorag standartlaryna ýetýär.LED optiki ulgam, ýagtylygyň birmeňzeşligini ýokarlandyrmak üçin maksat meýdanyna ýagtylygy ulaldýar.
  4.Goşulma: Ajaýyp görnüşli Fishbone radiatoryny ulanmak.Alýumin zynjyry elektrostatiki taýdan sepilýär, poliester tozy örtügi bilen sepilýär, poslama garşy primer bilen bejerilýär we 180 ° C peçde bejerilýär.
  5.Kabel: Howpsuz we netijeli güýç girizmek üçin silikon kauçuk kabeli ulanmak.Kabel bezinde nurbatlar bilen berkidilen.
  6. Kepillik: tutuş lampa üçin 3-5 ýyl kepillik.Korpusy aýyrmaga synanyşmaň, sebäbi bu möhüri bozar we ähli kepillikleri ýatyrar.
  7. Hiliň gözegçiligi: Uzak möhletli işlemegi üpjün etmek üçin ýokary we pes temperatura synagy, suw geçirmeýän synag, şok synagy, garrylyk synagy, dartyş synagy, duz sepmek synagy ýaly berk synaglar geçirilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2